A Nyugdíjasház albetét tulajdonjoga

Az ingatlan tulajdonosa társasházat hoz létre amiben az albetétek tulajdonjogát illetve a közös
használat jogát adja el nyugdíjasok számára. Az albetét tartalmaz:

 • a lakó által kiválasztott 36 m 2 nagyságú lakást,
 • 4,5 m 2 nagyságú tárolót az épület alagsorában,

valamint közös használati jogot biztosít:

 • a zárt kertre,
 • igény esetén egy nyitott gépkocsitárolóra az
  ingatlanon belül.

Annak érdekében, hogy a nyugdíjas lakóparknak hosszútávon megőrizzük a nyugdíjasház
jellegét,
1. az albetét megvásárlásakor a Szent Kereszt Alapítvány vételi jogot alapít az albetétre,
amit előre meghatározott áron és feltételek mellett gyakorolhat (például az albetét
tulajdonosának halála esetén, illetve ha az albetét tulajdonosa egészségi állapotával
tartósan veszélyezteti a lakópark biztonságát).
2. A Nyugdíjasház albetéteseinknek elővásárlási joga van az albetétre.
3. A Nyugdíjasházban lévő lakás és tároló csak rendeltetésszerűen, és a házirendnek
megfelelően használható, azt pl: albérlet bérbe adni, kiadni, a Szent Kereszt Alapítvány
hozzájárulása nélkül nem lehet!
A Szent Kereszt Alapítvány vételi joga biztosítja, hogy
1. csak ellenőrzött, a lakóközösségbe beilleszkedő nyugdíjas emberek éljenek
hosszútávon a Nyugdíjasházakban,
2. az albetét tulajdonosa halála esetén az albetét szerződésben rögzített ellenértékét
megkapják az örökösök.
A nyugdíjasház albetét tartalmát illetve az későbbi eladásának körülményeit a
Nyugdíjasházak tulajdonosával kötött szerződés tartalmazza.
Általánosságban az a célunk, hogy a Nyugdíjasházak lakói életük végéig a lakásukban
éljenek, ugyanakkor, ha tartósan folyamatos ápolásra szorulnak, könnyedén beköltözhetnek a
Kék Duna Idősek Otthonába, saját akaratuknak megfelelően.

A nyugdíjasház albetéteinek előértékesítése

Egy nyugdíjasházhoz 20 lakás és tároló használati joga tartozik. A Nyugdíjasház albetéteit
már a Nyugdíjasházak megépítését megelőzően elkezdjük értékesíteni, hogy minden
jelentkezőnek legyen ideje felkészülni a beköltözésre.
Akkor kezdjük el egy nyugdíjasház megépítését, ha a benne lévő húsz lakásból, legalább 10
albetét megvásárlásra kifejezték szándékukat. A második nyugdíjasház 20 használati jogának
előértékesítése az első nyugdíjasház albetéteinek eladását követően kezdődik meg, és így
tovább.

Összesen 5 nyugdíjasház építését tervezzük kb. 3-5 év alatt. Legkorábban 2024. tavaszán
elkezdjük építeni az első nyugdíjasházat, amit 2025. tavaszán átadunk, majd kezdjük a
következő nyugdíjasház építését.
Az albetétek előértékesítése során olyan szerződést köt az ingatlan tulajdonosa a
Nyugdíjasházakba költözőkkel ami tartalmazza:

 • az albetét tartalmát,
 • az albetét ellenértékét, és megfizetésének ütemezését,
 • a birtokátruházást,
 • az albetét eladójának kötelezettségeit,
 • az albetétes kötelezettségeit,
 • a házi segítségnyújtásra vonatkozó utalásokat,
 • az idősotthoni szolgáltatásra vonatkozó utalásokat,
 • a vételi jog feltételeit és az értékelés módszerét
 • és a készfizető kezességeket.

Továbbá a szerződés aláírásával egyidőben a nyugdíjasház majdani lakója kérelmet nyújt be a
Szent Kereszt Alapítványnak házi segítségnyújtásra, amit a birtokbavételt megelőzően a házi
segítségnyújtásra irányuló szerződés aláírásával vehet igénybe.

Ez a kérelem tartalmazza az egészségi állapotára vonatkozó adatokat, valamint egy jövedelem
nyilatkozatot.